START ZA:

Regulamin

§ Cel imprezy:

a/ Popularyzacja amatorskich wyścigów kolarskich oraz różnych, innych form aktywnego wypoczynku na rowerach górskich wśród młodzieży, dzieci i dorosłych.
b/ Popularyzacja roweru górskiego, jako ekologicznego środka transportu i rekreacji.
c/ Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych, którzy w trakcie zawodów zdobywają punkty do challenge’u Małopolskiego Związku Kolarskiego – wyścigów MTB w konkurencji cross-country (XC).

§ Organizator pikniku:

1. Organizatorem pikniku rowerowego jest Stowarzyszenie „Zbylitowska.pl” oraz Stowarzyszenie Sportowe „Sokół Tarnów”

2. Patronat honorowy nad wydarzeniem "MTB ZBYLITOWSKA CHALLENGE" objął Starosta Tarnowski Romana Łucarz.

§ Terminy i miejsce rozgrywania wyścigów:

1. 23 kwietnia – Las Lipie
2. 3 czerwca – Zbylitowska Góra
3. 27 sierpnia – Góra św. Marcina

Minutowy program zawodów :
8:00 – 9:30 zapisy 
starty: 10:00 Młodzicy – 2 okrążenia - 9 km 
10:05 Młodziczki, Juniorki młodsze, Juniorki i Kobiety (Elita – Masters) – 2 okrążenia - 9 km 
11:00 Juniorzy młodsi – 3 okrążenia – 13,5 km 
11:05 Masters I, II, III i IV – 3 okrążenia – 13,5 km
12:15 Orlicy i Elita – 5 okrążeń – 22,5 km 
12:20 Juniorzy – 4 okrążenia – 18 km 
13:00-14:00 Dzieci 7-10 lat, 11-12 lat (osobno dziewczęta i chłopcy) wydzielona trasa 
zakończenie 14:30-15:00

§ Zgłoszenia do zawodów oraz warunki uczestnictwa:

a/ Zgłoszenia do poszczególnych wyścigów przyjmowane będą na miejscu zawodów do 40-tu minut przed rozpoczęciem wyścigów.
b/ Startujący w zawodach powinni posiadać: licencje PZKol. na rok 2017. Dopuszcza się zawodników bez licencji. Startujący bez licencji powinni posiadać: dobry stan zdrowia, co potwierdzają na stosownym oświadczeniu w biurze zawodów, dowód tożsamości oraz pełny kask kolarski; niepełnoletni muszą dodatkowo posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
c/ Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu kolarskim na własne ryzyko i odpowiedzialność w przypadku zawodników niepełnoletnich na ryzyko i odpowiedzialność opiekunów prawnych.
d/ Warunkiem dopuszczenia zawodników do wyścigu jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu potwierdzone podpisem na liście startowej.
e/ W wyścigach o Puchar Tarnowa MTB 2017 obowiązują następujące kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn kategorie są klasyfikowane w challeng’u (w klasyfikacji generalnej):

Mężczyźni
Młodzicy 13-14 lat Juniorzy młodsi 15-16 lat Juniorzy 17-18 lat
Orlicy 19-22 lat Elita 23-29 lat
Mastersi I 30-39 lat
Mastersi II 40-49 lat
Mastersi III 50-59 lat
Mastersi IV 60 lat i starsi
Kobiety
Młodziczki 13-14 lat
Juniorki młodsze 15-16 lat
Juniorki 17-18 lat
Elita- Masters 19 lat i starsze
W każdej eliminacji będą również rozgrywane wyścigi w kategoriach Dzieci, które nie są klasyfikowane w challeng’u (w klasyfikacji generalnej) :
Chłopcy (Żacy) 11-12 lat; Dziewczęta (Żak) 11-12 lat; Dziewczęta 7-10 lat; Chłopcy 7-10 lat

§ Zgłoszenia do zawodów oraz warunki uczestnictwa:

a/ Zgłoszenia do poszczególnych wyścigów przyjmowane będą na miejscu zawodów do 40-tu minut przed rozpoczęciem wyścigów.
b/ Startujący w zawodach powinni posiadać: licencje PZKol. na rok 2017. Dopuszcza się zawodników bez licencji. Startujący bez licencji powinni posiadać: dobry stan zdrowia, co potwierdzają na stosownym oświadczeniu w biurze zawodów, dowód tożsamości oraz pełny kask kolarski; niepełnoletni muszą dodatkowo posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
c/ Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu kolarskim na własne ryzyko i odpowiedzialność w przypadku zawodników niepełnoletnich na ryzyko i odpowiedzialność opiekunów prawnych.
d/ Warunkiem dopuszczenia zawodników do wyścigu jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu potwierdzone podpisem na liście startowej.
e/ W wyścigach o Puchar Tarnowa MTB 2017 obowiązują następujące kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn kategorie są klasyfikowane w challeng’u (w klasyfikacji generalnej):

Mężczyźni 

Młodzicy           13-14 lat
Juniorzy młodsi 15-16 lat
Juniorzy             17-18 lat

Orlicy                19-22 lat
Elita                   23-29 lat

Mastersi I             30-39 lat

Mastersi II            40-49 lat

Mastersi III          50-59 lat

Mastersi IV          60 lat i starsi

 

Kobiety

Młodziczki           13-14 lat

Juniorki młodsze  15-16  lat

Juniorki 17-18 lat

Elita- Masters  19 lat i starsze


W każdej eliminacji będą również rozgrywane wyścigi w kategoriach Dzieci, które nie są klasyfikowane w challeng’u (w klasyfikacji generalnej) :

Chłopcy (Żacy)   11-12 lat;    Dziewczęta (Żak)  11-12 lat;    Dziewczęta  7-10 lat;   Chłopcy    7-10 lat

f/ W przypadku małej liczby zawodników dopuszcza się łączenie dwóch lub więcej kategorii i ich wspólny start.
g/ W przypadku małej liczby startujących kobiet wprowadza się dla tej grupy kategorię open.

h/ Wszyscy uczestnicy zawodów przyjeżdżają na zawody na koszt własny.

 

§ Zasady rozgrywania wyścigów:

a/ Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki tylko na rowerach górskich
b/ Wyścigi o Puchar Tarnowa MTB 2017 będą rozgrywane wyłącznie w klasyfikacji indywidualnej dla każdej kategorii wiekowej. Zwycięzcą indywidualnym w każdej kategorii wiekowej zostaje zawodnik, który na mecie uzyska najlepszy czas.

c/ Zwycięzcą challeng’u o Puchar Tarnowa MTB 2014 zostaje zawodnik, który zgromadzi największą ilość punktów we wszystkich wyścigach. W przypadku zgromadzenia takiej samej ilości punktów przez kilku zawodników, decyduje miejsce w ostatnim, piątym wyścigu.

Tabela punktacji challeng’u o Puchar Tarnowa MTB :

Miejsce Ilość pkt Miejsce Ilość pkt Miejsce Ilość pkt Miejsce Ilość pkt Miejsce Ilość pkt
1 25 5 16 9 12 13 8 17 4
2 22 6 15 10 11 14 7 18 3
3 20 7 14 11 10 15 6 19 2
4 18 8 13 12 9 16 5 20 1

d/ Zawodnik zostaje dopuszczony do startu w wyścigu po podpisaniu listy startowej oraz przymocowaniu numerów startowych otrzymanych od organizatora, jednego numeru na plecach, drugiego na kierownicy roweru. Po zakończeniu wyścigu numery startowe należy zdać organizatorowi w Biurze Wyścigu, co jest warunkiem dopuszczenia zawodnika do losowania nagród.
e/ Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania wyścigu i trasy, a wynikłe w ostatniej chwili, będą podane zawodnikom do wiadomości tuż przed startem przez przedstawiciela organizatora.
f/ Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas trwania wyścigów.
g/ W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.
h/ W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.
i/ Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, zachowywać się w sposób nie sportowy, nie przestrzegać regulaminu.
j/ Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać szybszemu zawodnikowi wyprzedzania go na trasie wyścigu.
k/ Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Zawodnik musi unikać zanieczyszczania terenu i pozostawiania śmieci na trasie wyścigu.
l/ Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.

§ Nagrody:

a/ Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdym wyścigu otrzymują dyplomy, oryginalne statuetki oraz nagrody rzeczowe. Pozostali do 6 miejsca otrzymują dyplomy.
b/ Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli wyścig biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych. Organizator zapewnia na każdej eliminacji do rozlosowania 50 nagród rzeczowych.

§ Zasady finansowania:

a/ Koszty organizacji wyścigów, w tym nagród ponoszą sponsorzy i organizatorzy, natomiast koszty udziału w zawodach oraz opłaty startowe ponoszą zawodnicy lub kluby
b/ Opłata startowa 25 zł.

c/ Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy i zawodniczki z kategorii: Dzieci (Chłopcy, Dziewczęta), Młodzicy, Juniorzy młodsi Młodziczki, Juniorki młodsze ;
 

§ Kary:

Zawodnik za nie sportowe zachowanie lub nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może zostać ukarany przesunięciem o jedno lub więcej miejsc w klasyfikacji danego wyścigu lub zostać zdyskwalifikowany.
 

§ Postanowienia końcowe:

a/ Wyścigi przeprowadzone są zgodnie z Regulaminem Kolarstwa Górskiego (MTB) PZKol.
b/ W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator wspólnie z Sędzią Głównym zawodów.
c/ Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.

Wszelkich informacji udziela Biuro Organizacji Zawodów:

Adres 33-100 Tarnów ul. Przybyłkiewicza 61 tel. 791687287
- Dyrektor Pucharu Tarnowa MTB 2016       Michał Plebanek tel.508207641
- Biuro Zawodów                                               Adam Winczura tel. 508157802